دریافت فایل کتاب شعر عابد بینوا بینوا

دریافت فوری شعر عابد بینوا دریافت سریع – دریافت فوری عابد عابد کتاب ارزان و با کیفیت

» :: دریافت فایل کتاب شعر عابد بینوا بینوا

بینوا مردی از روی نیاز
رفت با مسجد و برشد به نماز
دستها تا دو بنا گوش افراشت
در دلش پیکری از کعبه نگاشت
به ادب دیده بر آن پیکر دوخت
بانگ زد شعله ی تکبیر افروخت
سوخت تا راه به افلاک برد
و از همه ملک جهان در گذرد
سر تسلیم چوبر سجده نهاد
سخت روزیهاش آمد وایاد
دیده دربست و فرو شد در فکر
شد فراموشش تسبیح و ذکر 

خرید و دانلود محصول

1394/12/16


دانلود , کتاب , پی دی اف , عابد بینوا


سفارش فایل کتاب شعر عابد دریافت سریع – داونلود فوری شعر کتاب کتاب خرید آنلاین