دریافت فایل نرم افزار طراحی هیدروسیکلون – ارزان و با کیفیت

دانلود سریع نرم طراحی هیدروسیکلون – با کیفیت مطلوب – داونلود نرم طراحی طراحی – دسترسی فوری

» :: دریافت فایل نرم افزار طراحی هیدروسیکلون – ارزان و با کیفیت

مورد استفاده این نرم افزار مربوط به طراحی و محاسبات مرتبط به هیدروسیکلون است. این نرم افزار بر پایه اکسل بوده لذا در هر سیستمی قابل اجرا است. با استفاده از این نرم افزار میتوان به محاسبه دقیق عوامل موثر در طراحی هیدروسیکلون از جمله طراحی پالپ ورودی، دهانه ورودی و خروجی و سایر موارد دخیل در عملکرد هیدروسیکلون پرداخت. عملکرد این نرم افزار بسیار ساده بوده و تنها با نمونه گیری از هیدروسیکلون موجود در کارخانه و پر کردن فیلد مربوطه محاسبات دقیقی را انجام داده و به شکل چارت و جدول نشان میدهد. میتوان از این برنامه کاربردی در طراحی هیدروسیکلون و محاسبات کنترلی مدار استفاده کرد. علاوه بر آن میتواند مورد استفاده دانشجویان محترم رشته فرآوری مواد معدنی به منظور انجام محاسبات مربوط به هیدروسیکلون در پایان نامه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

قابل ذکر است که این نرم افزار به هیچ عنوان در هیچ سایت یا وبلاگی وجود ندارد. این نرم افزار از نظر سهولت و کارایی مشابهی ندارد.

خرید و دانلود محصول

1395/05/07


هیدروسیکلون , طراحی هیدروسیکلون , نرم افزار محاسباتی , کنترل و مدلسازی هیدروسکلون


دانلود افزار طراحی هیدروسیکلون – دریافت سریع – داونلود فوری افزار نرم طراحی – دریافت سریع