دریافت فایل مقاله ترجمه شده روش شناسی مدیریت بهره وری با استفاده از نسبت تحقق بهره وری – کامل

دانلود سریع ترجمه شده روش شناسی مدیریت بهره وری با استفاده از نسبت تحقق بهره وری – دریافت سریع – دانلود وری وری روش – خرید آنلاین

دریافت فایل مقاله ترجمه شده روش شناسی مدیریت بهره وری با استفاده از نسبت تحقق بهره وری – کامل
سجاد جمالی 1394/07/16
دسته بندی : مقالات ترجمه شده
0

عنوان انگلیسی مقاله: Productivity Management Methodology Using Productivity Achievement Ratio
عنوان فارسی مقاله: روش شناسی مدیریت بهره وری با استفاده از نسبت تحقق بهره وری
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 22

:Abstract
Although construction productivity has received a great deal of attention from construction practitioners and researchers, few
research efforts have specifically evaluated productivity in the context of the productivity management cycle. Consequently, there is
still a lack of useful indicators for determining which items should be prioritized and improved upon in order to yield the highest
benefits from productivity management. In an effort to address this issue, this study proposes the Productivity Achievement Ratio
(PAR), which is a productivity evaluation indicator that will assist in the selection of the most appropriate management items for
construction productivity enhancement. Using a multiple linear regression analysis, the process for calculating the PAR is developed,
and the applicability of the proposed indicator is verified through a case study of steel erection work. The results of this study indicate
that the PAR can aid construction practitioners in achieving more balanced and effective productivity management, even when
management resources are limited

چکیده:

گرچه توجه زیادی ازسوی پژوهشگران متوجه بهره وری ساخت بوده است،تلاشهای پژوهشی کمی بطورخاص

بهره وری را در زمینه چرخه مدیریت بهره وری ارزیابی کرده اند. در نتیجه، هنوز کمبود شاخص های مفید برای تعیین اینکه چه مواردی می بایست برای دستیابی به بیشترین سود در مدیریت بهره وری اولویت و ارتقا یابند وجود دارد. در تلاشی برای پرداختن به این ایده، این تحقیق نسبت تحقق بهره وری( PAR) را پیشنهاد می کند که یک شاخص ارزیابی بهره وری است که به ما در انتخاب مناسب ترین گزینه های مدیریتی برای ایجاد بهبود در بهره وری کمک خواهد کرد. با کاربرد تحلیل رگرسیون چند خطی، فرایند  محاسبه PAR پیشرفت کرده است و کارایی شاخص معرفی شده از طریق مطالعه موردی کار تاسیسات فولاد تاییدشده است. نتایج این پژوهش نشان میدهند که PAR میتواند به دست اندرکاران ساخت در دستیابی به مدیریت بهره وری متعادل تر و موثرتر حتی هنگامی که منابع مدیریتی محدود هستند، کمک کند.خرید و دانلود | 11,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت

دانلود ترجمه شده روش شناسی مدیریت بهره وری با استفاده از نسبت تحقق بهره وری – با کیفیت مطلوب – فایل تحقق بهره بهره – دریافت سریع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *