دریافت آنلاین نرم افزار آموزشی RT – خرید آنلاین

دریافت فایل نرم آموزشی RT – خرید آنلاین – دریافت فایل آموزشی آموزشی افزار – کیفیت اصلی

» :: دریافت آنلاین نرم افزار آموزشی RT – خرید آنلاین

نرم افزار RT : تست رادیوگرافی صنعتی(RT) یکی از پرکاربردترین روشهای
تستهای غیر مخرب (NDT)برای ردیابی عیوب داخلی مثل حفره های گازی می باشد.
عیوب صفحه ای نیز می توانند با جهت گیری مناسب توسط رادیوگرافی ردیابی شوند
این روش همچنین برای پیدا کردن تغییرات ترکیب در مواد، ضخامت سنجی، تعیین
محل قطعات اضافی یا معیوب که در داخل دستگاهها وجود دارند و از دید پنهان
می باشند استفاده شوند مزیت اولیه استفاده از پرتوهای یونیزه کننده در NDT
این حقیقت می باشد که می توان با استفاده از این پرتوها در اجسام با اشکال
مختلف و اندازه های میکرونی قطعات الکترونیکی استفاده کرد. در بازرسی RT از
اشعه ایکس یا گاما برای پرتونگاری استفاده می شود. پرتو به جسم تابیده می
شود وبه علت طول موج کم اشعه ها جذب قطعه می شود.کیفیت اشعه ایکس بهتر اما
گرانتراست نفوذ گاما زیاتر است. تست رادیوگرافی (radiographic test) یا RT
یا رادیوگرافی صنعتی، یکی از تستهای غیرمخرب یا NDT برای جوش است که وجود و
شکل عیوب ماکروسکوپیک یا سایر ناپیوستگیها را داخل جوش نشان میدهد. در این
روش از قابلیت نفوذ پرتوهای ایکس (x-ray) یا گاما در اجسام استفاده میشود.

خرید و دانلود محصول

1395/04/19


نرم افزار RT


دریافت فایل افزار آموزشی RT – با کیفیت مطلوب – دریافت فایل آموزشی نرم افزار – دریافت سریع