دریافت آنلاین اکسل فهرست بهای سال 95 – با کیفیت مطلوب

داونلود آنلاین اکسل فهرست سال 95 – خرید آنلاین – داونلود آنلاین فهرست فهرست سال – با کیفیت مناسب

» :: دریافت آنلاین اکسل فهرست بهای سال 95 – با کیفیت مطلوب

        
این برنامه ی اکسل بسیار دقیق و کامل و با فرمت زیبا
برای فهرست بهای سال
95 نوشته شده است، در سربرگ تمامی صفحات مشخصات فهرست
بها و نام پروژه و شرکت تعریف شده است که شما با نوشتن نام پروژه و شرکت در یکی از
صفحات ،این عناوین در تمامی صفحات نیز اضافه می شوند
.

        
همچنین در پایین تمامی صفحات برای امضای پیمانکار،
دستگاه نظارت و کارفرما فضای مناسب پیش بینی شده که می توانید در تصاویر مشاهده
کنید
.

        
فقط کافی است شما مقادیر هر آیتم را در این برنامه
وارد کنید ، جمع فصلها و نمایش جمع فصلها در برگ انتهایی و قیمت کل را برنامه برای
شما محاسبه می کند
.

        
مطمئن باشید برنامه های رایگان و یا با قیمت پایین
تر دقت و زیبایی تنظیم صفحات و امکان تعریف مشخصات و امضاها را در تمامی صفحات
ندارند
.

خرید و دانلود محصول

1395/04/25


اکسل فهرست بها ابنیه 95 , فهرست بها ابنیه 95 , رایگان فهرست بها


دریافت فایل اکسل فهرست سال 95 – خرید آنلاین – دانلود اینترنتی فهرست بهای اکسل – کیفیت اصلی