دانلود فوری نرم افزار پیش بینی خوردگی – ارزان و با کیفیت

داونلود افزار پیش بینی خوردگی – دسترسی فوری – دانلود سریع بینی خوردگی خوردگی – با کیفیت مناسب

» :: دانلود فوری نرم افزار پیش بینی خوردگی – ارزان و با کیفیت

این نرم افزار به عنوان یک ابزار نرم افزاری نسل جدید در
ارزیابی مسائل مهم  در زمینه خوردگی می باشد . به عنوان مثال پیش بینی نرخ
خوردگی برای یک فولادی که  در معرض محیط خورنده است .  این نرم افزار
محصول سالها تحقیق و مدلسازی در زمینه خوردگی می باشد .این نرم افزار برای
استفاده اسانتر با استفاده از ابزار گرافیکی یکپارچه تاثیرات  مجموعه ای از
پارامترهای زیست محیطی برای ارائه یک ارزیابی میزان خوردگی بر اساس داده
های متون مختلف  ، تست آزمایشگاه و همچنین در زمینه تجربی را فراهم اورده
است.

داده های این نرم افزار را می
توان در برنامه هایی نظیر اکسل هم برای کارهای تحقیقاتی استفاده نمود حتی
بالعکس اطلاعات را از  برنامه اکسل به این برنامه وارد نمود . Predict
همچنین دارای نمودار گرافیکی نظیر اکسل می باشد که نتایج را به صورت یک
نمودار گرافیکی نشان می دهد .

خرید و دانلود محصول

1395/04/19


دانلود فوری نرم افزار پیش بینی خوردگی – ارزان و با کیفیت


داونلود فوری نرم افزار بینی خوردگی – دسترسی فوری – داونلود آنلاین افزار بینی بینی – ارزان و با کیفیت