دانلود فوری بررسي ارتباط بين نوع شخصيت و نستوهي با سلامتي – کامل

داونلود فوری بررسي ارتباط بين شخصيت و نستوهي با سلامتي – کیفیت اصلی – داونلود فوری نستوهي سلامتي شخصيت – خرید آنلاین

دانلود فوری بررسي ارتباط بين نوع شخصيت و نستوهي با سلامتي – کامل
عبدالله 1394/12/27
دسته بندی : پرستاری
0

فرمت فایل word(قابل ویرایش)

تعدادصفحات:57صفحه


زمينه و هدف: شخصيت عاملي عمده در ارتباط بين تنش و سلامتي است؛ به گونه‌‌اي كه نحوه ارزيابي افراد از موقعيتهاي تنش‌زاي زندگي و نيز فرايندهاي مقابله‌اي كه اين افراد به كار مي‌گيرند، بستگي زيادي به ويژگيهاي شخصيتي از جمله نستوهي افراد دارد. نستوهي يك ويژگي شخصيتي است كه مي‌تواند به عنوان سپري در مقابل اثرات تنش مقاومت كند و از اثرات مخرب آن بر روي سلامتي جلوگيري نمايد. اين پژوهش با هدف تعيين ارتباط بين نوع شخصيت و نستوهي با سلامتي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي گناباد انجام شد.

روش تحقيق: در اين پژوهش توصيفي- مقطعي، 376 دانشجوي مشغول به تحصيل در سال 1382 به روش طبقه‌اي تصادفي مبتني بر حجم، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده عبارت بودند از: فرم انتخاب نمونه مشتمل بر معيارهاي حذف و شمول، فرم مشخصات فردي، پرسشنامه شخصيت آيزنك مشتمل بر سه نوع شخصيت (درونگرايي، روان‌پريش خويي و روان ‌رنجورخويي)، پرسشنامه نستوهي اهواز براي ارزيابي سه مؤلفه تعهد، كنترل و مبارزه جويي و فرم كوتاه 36 ماده‌اي سنجش سلامتي (SF-36) تدوين شده توسط سازمان بهداشت جهاني. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماري SPSS و آزمونهاي Chi-Square و Mann-Whitney در سطح معني‌داري 05/0P£ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

يافته‌ها: نتايج ارتباط مستقيم معني‌داري را بين نستوهي و سلامتي (001/0P<، 672/0=r) و همچنين ارتباط معكوس معني‌داري بين درونگرايي و سلامتي (003/0=P، 153/0-=r)، روان پريش‌خويي و سلامتي (001/0P<، 631/0-=r) روان رنجورخويي و سلامتي (001/0P<، 601/0-=r) نشان داد.

نتيجه‌گيري: بر اساس يافته‌هاي اين مطالعه، نستوهي و نوع شخصيت يكي از عوامل مهم پيشگويي‌كننده سلامتي است؛ به نظر مي‌رسد گنجاندن نقش مؤلفه‌هاي بنيادي نستوهي در سلسله آموزشهاي رسمي و غير‌رسمي و يادگيري راههاي مقابله‌اي مناسب در دانشجويان مي‌تواند سطح آسيب‌پذيري آنها را نسبت به عوامل تنش‌زا كاهش دهد و ميزان سلامتي را تحت كنترل درآورد.خرید و دانلود | 8,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت

سفارش فایل ارتباط بين نوع شخصيت و نستوهي با سلامتي – ارزان و با کیفیت – داونلود بين بررسي ارتباط – دریافت سریع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *