دریافت فایل مقاله ترجمه شده چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت ریسک برون سپاری – دسترسی فوری

دانلود مقاله ترجمه شده چارچوبی یکپارچه جهت ریسک برون سپاری – کامل – داونلود آنلاین برون یکپارچه برون – دریافت سریع

دریافت فایل مقاله ترجمه شده چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت ریسک برون سپاری – دسترسی فوری
سجاد جمالی 1394/07/16
دسته بندی : مقالات ترجمه شده
0

عنوان انگلیسی مقاله: An integrated framework for outsourcing risk management
عنوان فارسی مقاله: چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت ریسک برون سپاری
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 19
 

:Abstract
Purpose – The purpose of this paper is to present a generic framework to assess and simulate
outsourcing risks in the supply chain.
Design/methodology/approach – This combination approach involves a qualitative risk analysis
methodology termed as the supply chain risk-failure mode and effect analysis (SCR-FMEA) which
integrates risk identification, analysis and mitigation actions together to evaluate supply chain
outsourcing risk. The qualitative risk assessment will allow risk manager to provide a visual
presentation of imminent risks using the risk map. Monte Carlo simulation (MCS) on the imminent
risks of delivery outsourcing using the Milk-Run system is adopted.
Findings – With basic statistical concepts, key performance variables and the risk of delivery
outsourcing are analyzed. It is found that a newly implemented delivery outsourcing arrangement on
the Milk-Run system reduces the average customer lead-time and total cost. However, a certain extent
of risk or uncertainty can still be detected due to the presence of variation.
Research limitations/implications – This paper reveals that company can manage the risk by
adopting a systematic method for identifying the potential risks before outsourcing and MCS can be
applied for examining the quantifiable risks such as lead time and cost.
Practical implications – The paper provides a generic guideline for practitioners to assess logistics
outsourcing, especially for logistics management consultants and professionals for evaluating the risk
and impact of outsourcing. It is believed that the proposed risk assessment framework can help to
analyze the operational cost uncertainty and ensure the stability of the supply chain. However, the
limitation of this research is that the full spectrum of outsourcing risk, especially the non-quantifiable
risk may not be analyzed by MCS.
Originality/value – This paper proposed an integrated framework which combines qualitative and
quantitative method together for managing outsourcing risk. This research provides a standardized
metric to quantify risk in the supply chain so as to determine the effectiveness of outsourcing.

چکیده:

هدف- این مقاله به دنبال ارائه چارچوبی عمومی جهت ارزیابی و شبیه سازی ریسک های برون سپاری در زنجیره تامین می باشد.

طرح /روش/رویکرد- این رویکرد ترکیبی روش تجزیه و تحلیل ریسک کیفی را که حالت ریسک-شکست زنجیره تامین و تحلیل اثر نامیده می شود، دربرمی گیردکه اقدامات شناسائی، تحلیل و کاهش ریسک را به منظور ارزیابی ریسک برون سپاری زنجیره تامین با هم ادغام می کند.  ارزیابی ریسک کیفی به مدیران ریسک ، ارائه ی یک نمایش تصویری از ریسکهای حتمی را با استفاده از نقشه ریسک اجازه خواهد داد. شبیه سازی مونت کارلو(MSC) مربوط به ریسک های حتمی برون سپاری تحویل با استفاده از سیستم Milk-Run اتخاذ شده است.

یافته ها- متغیرهای کلیدی عملکرد و ریسک برون سپاری تحویل با استفاده از مفاهیم آماری پایه تحلیل شده اند. چنین نتیجه گیری شد که تنظیمات تازه پیاده شده ی برون سپاری تحویل در سیستم Milk-Run میانگین هزینه کل و زمان تاخیر تحویل به  مشتری را کاهش می دهد. با این وجود، حد معینی از ریسک و عدم قطعیت با توجه به وجود تغییر و عدم پایداری همچنان وجود دارد.

محدودیت ها / کاربردهای تحقیق- این مقاله نشان می دهد که سازمان قادر به مدیریت ریسک از طریق اتخاذ یک روش سیستماتیک برای شناسائی ریسکهای بالقوه قبل از برون سپاری می باشد و می تواند MSC را برای بررسی ریسکهای قابل سنجش همچون زمان تاخیر و هزینه بکار ببرد.

کاربردهای عملی-  این مقاله یک خط مشی عمومی برای شاغلان جهت ارزیابی برون سپاری لجستیک  و مشاوران و متخصصان مدیریت لجستیک جهت ارزیابی ریسک و تاثیر برون سپاری ارائه می کند. اعتقاد بر این است که چارچوب پیشنهادی ارزیابی ریسک به تحلیل عدم قطعیت هزینه های عملیاتی کمک خواهد کرد و پایداری زنجیره تامین را تضمین خواهد کرد. با این وجود، محدودیت این  تحقیق این است که طیف کامل ریسک برون سپاری به ویژه ریسک غیر قابل سنجش از طریق MSC قادر به تحلیل نخواهد بود.

اصالت/ ارزش- این مقاله چارچوب یکپارچه ای را که روش کمی و کیفی را جهت مدیریت ریسک برون سپاری با هم ترکیب می کند، پیشنهاد می دهد. این مقاله یک مقیاس اندازه گیری استاندارد را جهت کمی سازی ریسک در زنجیره تامین به طوری که اثربخشی برون سپاری را تعیین کند، ارائه می دهد. خرید و دانلود | 9,500 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت

داونلود فوری مقاله ترجمه شده چارچوبی جهت مدیریت ریسک برون سپاری – دریافت سریع – دانلود شده ترجمه مقاله – ارزان و با کیفیت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *