دریافت فایل مقاله ترجمه شده شرایط انعطاف پذیر کاری و کاهش سطوح اعتماد – با کیفیت مطلوب

سفارش فایل مقاله شده شرایط انعطاف پذیر کاری و کاهش سطوح اعتماد – دریافت سریع – دانلود سریع انعطاف کاهش پذیر – کیفیت اصلی

دریافت فایل مقاله ترجمه شده شرایط انعطاف پذیر کاری و کاهش سطوح اعتماد – با کیفیت مطلوب
سجاد جمالی 1394/07/16
دسته بندی : مقالات ترجمه شده
0

عنوان انگلیسی مقاله: Flexible working conditions and decreasing levels of trust
عنوان فارسی مقاله: شرایط انعطاف پذیر کاری و کاهش سطوح اعتماد
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 14

بخشی از متن همراه با ترجمه

:Abstract
Purpose – The purpose of this study is to analyse levels of generalized trust among employees who
have adapted to increasing demands for flexibility in their working lives (nonstandard work)
compared with employees in traditional employment (standard work).
Design/methodology/approach – Data were collected using a self-administered questionnaire
distributed to randomly selected individuals in Sweden (2004, n ¼ 5; 080Þ and a workplace survey
study of temporary agency workers ð2008; n ¼ 119Þ: Data were analysed using chi-square tests and
logistic regression analysis.
Findings – The results reveal that people in nonstandard positions display significantly lower levels
of generalized trust compared to standard employees, where age, gender, and socio-economic position
are constant.
Practical implications – Since trust has proved to be a prerequisite for innovativeness, and both
flexibility and innovation are officially accepted solutions for the troubles of post-industrial society,
the findings point to a possible paradox in the “new economy”.
Originality/value – The results of this study are unique in that they provide valuable support for
the theory that flexible working conditions lead to decreasing levels of trust in society

چکیده:

هدف– هدف از این بررسی تحلیل سطوح اعتماد کلی در میان کارمندانی است که در مقایسه با کارمندان حالت استخدام سنتی (کار استاندارد)، با تقاضای فزاینده انعطاف پذیری در زندگی کاری خود (کار غیر استاندارد) وفق یافته اند.

طرح/ روش شناسی/ دیدگاه – داده ها با استفاده از یک پرسشنامه خود-اجرا که در میان افراد تصادفا برگزیده در سوئد توزیع شده (سال2004، تعداد = 5080( و یک مصاحبه بررسی محل کار کارگران موقت اتحادیه (سال2008، تعداد = 119) جمع آوری و سپس توسط آزمون های کای-اسکور و آنالیز رگرسیون منطقی تحلیل شدند.

یافته ها– نتایج آشکار می سازد که افراد در موقعیت های غیر استاندارد در مقایسه با کارمندان استانداردی که سن، جنسیت، و جایگا های اجتماعی آنها ثابت است، بطور معنی داری سطوح کمتری از اعتماد عمومی را دارند.

کاربردهای عملی- چون نشان داده شده که اعتماد پیش شرط ابتکار است، و انعطاف پذیری و ابداع، رسما بعنوان راهکار مشکلات جامعه پسا صنعتی پذیرفته می شوند، یافته ها به یک پارادوکس محتمل در اقتصاد جدید اشاره دارند.

اصالت/ ارزش- نتایج این بررسی حمایت ارزشمندی را برای این تئوری فراهم می آورند که شرایط انعطاف پذیر کاری  منجر به کاهش سطوح اعتماد در جامعه می شود و از این نظر منحصر بفرد هستندخرید و دانلود | 7,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت

فایل مقاله ترجمه شرایط انعطاف پذیر کاری و کاهش سطوح اعتماد – کامل – داونلود فوری اعتماد کاری شرایط – با کیفیت مناسب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *