دریافت فایل فیلم آموزشی سنبه و ماتریس، ایجاد سنبه و ماتریس، نرم افزار اینونتور، سنبه و ماتریس قالب تزریق پلاستیک، سنبه و ماتریس در نرم افزار اینونتور، آموزش ایجاد سنبه و ماتریس – خرید آنلاین

دانلود اینترنتی دریافت فایل فیلم آموزشی و ماتریس، ایجاد و ماتریس، نرم افزار اینونتور، و ماتریس قالب تزریق پلاستیک، و ماتریس در نرم افزار اینونتور، آموزش ایجاد و ماتریس نرم – ارزان و با کیفیت – دانلود اینترنتی دریافت اینونتور، پلاستیک، – دسترسی فوری

داونلود فیلم آموزشی سنبه و ماتریس، ایجاد سنبه و ماتریس، افزار اینونتور، سنبه و ماتریس قالب تزریق پلاستیک، سنبه و ماتریس در افزار اینونتور، آموزش ایجاد سنبه و ماتریس دسترسی فوری – داونلود فوری ماتریس، ماتریس سنبه خرید آنلاین

» :: دریافت فایل فیلم آموزشی سنبه و ماتریس، ایجاد سنبه و ماتریس، نرم افزار اینونتور، سنبه و ماتریس قالب تزریق پلاستیک، سنبه و ماتریس در نرم افزار اینونتور، آموزش ایجاد سنبه و ماتریس – خرید آنلاین

در این ویدئو آموزشی
نحوه مدلسازی قطعات سنبه و ماتریس (
Core & Cavity) که در قالب های تزریق پلاستیک استفاده می‌شوند، در نرم‌افزار اینونتور
نشان داده شده است. همچنین تکنیک‌های آنالیز سطوح، آنالیز قطعه پلاستیکی، تعیین
محل گیت تزریق و … در این ویدئو نشان داده شده است.

خرید و دانلود محصول

1394/11/28


آموزش ایجاد سنبه و ماتریس , سنبه و ماتریس در نرم افزار اینونتور , سنبه و ماتریس قالب تزریق پلاستیک , فیلم آموزشی سنبه و ماتریس , نرم افزار اینونتور , ایجاد سنبه و ماتریس


داونلود فوری فیلم آموزشی و ماتریس، ایجاد و ماتریس، نرم افزار اینونتور، و ماتریس قالب تزریق پلاستیک، و ماتریس در نرم افزار اینونتور، آموزش ایجاد و ماتریس کامل – داونلود پلاستیک، سنبه ماتریس ارزان و با کیفیت
داونلود آنلاین دریافت فایل فیلم آموزشی سنبه و ایجاد سنبه و نرم افزار اینونتور، سنبه و ماتریس قالب تزریق پلاستیک، سنبه و ماتریس در نرم افزار اینونتور، آموزش ایجاد سنبه و ماتریس نرم – کامل – فایل افزار فیلم نرم – ارزان و با کیفیت