دریافت فایل دروغگویی در کودکان دروغگویی

داونلود در کودکان کامل – دریافت فوری کودکان کودکان دروغگویی دریافت سریع

» :: دریافت فایل دروغگویی در کودکان دروغگویی

یکی از نکات مهم تربیتی جلوگیری از دروغگویی کودکان است. این مسئله در اغلب
خانواده هامطرح است و پدران و مادران البته نه در دوران خردسالی کودک بلکه
از حدود سن تمیز از آنشدیداً رنج می برند.پایه گذاری این لغزش و خوی
ناپسند از همان دوران کودکی است. در روزهای اول که بنا بهعلل اجتماعی و
احیاناً غریزی طفل دروغ می گوید و راه حیله در پیش می گیرد ، والدین باموضع
تشویق و خنده و شعف از او استقبال می کنند . غافل از این که همین امرموجب
رشد وپرورش این حالت نابهنجار می شود. 

خرید و دانلود محصول

1394/12/16


دانلود , کتاب , پی دی اف , دریافت فایل دروغگویی در کودکان دروغگویی


داونلود در کودکان با کیفیت مطلوب – دانلود سریع کودکان دروغگویی دروغگویی کامل