دریافت فایل حماسه گیلگمش- کهن ترین داستان حماسی بشر – ارزان و با کیفیت

دانلود اینترنتی دریافت فایل حماسه گیلگمش- کهن ترین داستان بشر ترین – با کیفیت مطلوب – دریافت فایل دریافت گیلگمش- گیلگمش- – با کیفیت مطلوب

دانلود سریع حماسه گیلگمش- کهن ترین حماسی بشر ارزان و با کیفیت – دانلود اینترنتی داستان حماسی حماسی دسترسی فوری

» :: دریافت فایل حماسه گیلگمش- کهن ترین داستان حماسی بشر – ارزان و با کیفیت

بر پایهٔ فهرست شاهان سومر، گیل‌گَمِش پنجمین شاه اوروک و پسر لوگالباندا بود که در حدود ۲۷۰۰ سال پیش از میلاد مسیح [۱] در یک دورهٔ ۱۲۵ ساله بر سومریان حکمرانی می‌کرد. افسانه‌ها مادر او را ایزدبانویی به نام نینسون دانسته‌اند.

اوروک یکی از شهرهای باستانی میان‌رودان در جنوب عراق کنونی بوده است. حماسه معروف گیل‌گامش درباره او است.

حماسهٔ گیل‌گمش در ۱۲ لوح ذکر می‌شود.

خرید و دانلود محصول

1394/10/27


گیلگمش , حماسه


دانلود سریع حماسه کهن ترین داستان حماسی بشر ارزان و با کیفیت – دریافت فایل حماسی بشر حماسی کیفیت اصلی
دانلود سریع دریافت فایل حماسه کهن ترین داستان حماسی بشر ترین – ارزان و با کیفیت – دانلود سریع حماسه ترین داستان – دریافت سریع