دریافت آنلاین کتاب اصول و قواعد تعبیر خواب قواعد

دریافت فوری کتاب و قواعد تعبیر خواب دریافت سریع – فایل قواعد خواب کتاب کیفیت اصلی

» :: دریافت آنلاین کتاب اصول و قواعد تعبیر خواب قواعد

 باید دانست «علم رؤیا» همانند دانش استخاره داراى اصول و قواعدى است. علم
+تعبیر; از کمالات بلند باطنى انسان است که به دهش الهى وابسته بوده و
نتیجه‏ ى صفاى باطن و ریاضت‏هاى سخت نفسانى است و جز براى اندکى آن هم به‏
طور نسبى و با کم و کیفى مختلف حاصل نمى‏گردد. با آن که علم تعبیر از علوم
سینه به سینه است و تاکنون به شیوه‏ى قاعده‏مند و مدونى انسجام علمى نیافته
است، مى‏توان آن را تحت ضوابطى کلى و به صورت روشمند ارایه داد و این علم
را همچون بسیارى از علوم آموزشى ساخت، و این کار با آن‏که بسیار مشکل و
محتاج زحمات فراوانى است، از آن‏جا که پیشینه‏اى ندارد، از تازگى و طراوت
خاص خود برخوردار است و افزوده بر این، همواره افراد عام و خاص به آن احساس
نیاز مى‏کنند 

خرید و دانلود محصول

1394/12/09


دانلود , کتاب , پی دی اف , تعبیر خواب


فایل کتاب اصول و قواعد خواب کیفیت اصلی – سفارش فایل تعبیر کتاب کتاب کامل