دریافت آنلاین مقاله ترجمه شده “تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در طراحی” – با کیفیت مطلوب

داونلود آنلاین ترجمه شده "تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در طراحی" – خرید آنلاین – دانلود اینترنتی "تسهیل شده شده – دریافت سریع

دریافت آنلاین مقاله ترجمه شده "تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در طراحی" – با کیفیت مطلوب
سجاد جمالی 1394/07/15
دسته بندی : مقالات ترجمه شده
0

عنوان انگلیسی مقاله: Facilitators of organizational learning in design

عنوان فارسی مقاله: تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در طراحی

فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 14

فایل اصلی مقاله به زبان انگلیسی

همراه با ترجمه روان به زبان فارسی 

 

بخشی از متن همراه با ترجمه:(چکیده مطلب)

Abstract
Purpose – The purpose of this paper is to determine the influence of organizational factors such as
leadership commitment, incentives and interaction on learning outcomes defined as performance
improvement and organizational climate.
Design/methodology/approach – Different aspects of knowledge acquisition, sharing and
utilization were examined, related to outcomes. Design professionals in Vietnam construction firms
were surveyed. The sample was 339 designers.
Findings – The impact of leadership commitment was significantly related to both performance and
organizational climate. Incentives were only positively correlated with performance and staff
interaction was only positive with organizational climate. The paper is supportive of many conceptual
studies in the literature. The results show that each of these factors has a different role and impact on
the organizational learning process and outcome.
Research limitations/implications – The limitations of this study are that the sample comes from
only one industry in a developing country, and it uses an attitudinal survey. Replications of this
analysis in other research contexts, industries, countries and organizational characteristics would
enhance the generalizability of the findings.
Practical implications – From the practical perspective managers who would like to facilitate
learning in the organization, improve performance and promote a better organizational climate should
demonstrate their commitment to learning, provide incentives to use that learning and use a more
collaborative approach.
Originality/value – This study provides empirical evidence for the importance of leadership
commitment, incentives and staff interaction on the process and outcome of organizational learning.

 

چکیده

هدف: هدف از این مقاله تعیین نفوذ عوامل سازمانی مانند تعهد رهبری، انگیزه و تعامل روی پیامدهای یادگیری است که به عنوان بهبود عملکرد و جو سازمانی تعریف می شود.

طرح/ روش/ رویکرد: جنبه های متفاوتی از تحصیل دانش، تسهیم و بکارگیری که در ارتباط با پیامدهاست در این مطالعه بررسی شده است. متخصصان طراحی در شرکت های ساخت وساز ویتنام موضوع پیمایش بودند که 339 طراح به عنوان نمونه انتخاب شدند.

یافته ها: اثر تعهد رهبری بر روی هر دوی عملکرد و جو سازمانی با اهمیت برآورد شد. انگیزاننده ها تنها ارتباط مثبتی با عملکرد داشتند و تعامل کارکنان اثر مثبتی روی جو سازمانی داشت. نتایج مقاله پشتوانه ای از مطالعات مفهومی در ادبیات می باشد. نتایج مطالعه نشان داد که هر کدام از این عوامل نقش و تأثیر متفاوتی روی فرایند یادگیری سازمانی و نتایج دارند.

محدودیت های تحقیق/ اشارات: نمونه تنها از یک صنعت در یک کشور توسعه یافته انتخاب شده که مطالعات بیشتر در صنایع و کشورهای دیگر که دارای ویژگی های سازمانی متفاوتی می باشند می تواند تعمیم یافته ها را افزایش دهد.

اشارات کاربردی: از دیدگاه کاربردی، مدیرانی که می خواهند یادگیری را در سازمان تسهیل کنند، عمکرد را بهبود بخشند و به جو سازمانی بهتری ارتقا دهند، بایستی به یادگیری تعهد نشان دهند و انگیزه هایی را برای استفاده از آن یادگیری فراهم آورند و از یک رویکرد مشارکتی تر استفاده نمایند.

ارزش تحقیق: این مطالعه شواهد تجربی را برای اهمیت تعهد رهبری، انگیزه و تعامل کارکنان روی فرایند و نتایج یادگیری سازمانی فراهم آورده است.

 خرید و دانلود | 7,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت

داونلود مقاله ترجمه شده "تسهیل کننده های یادگیری در طراحی" – با کیفیت مناسب – دریافت فوری های های شده – ارزان و با کیفیت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *