دانلود کتاب مفهوم سادۀ روانکاوی کتاب

فایل کتاب سادۀ روانکاوی کیفیت اصلی – دریافت فایل سادۀ سادۀ مفهوم کیفیت اصلی

» :: دانلود کتاب مفهوم سادۀ روانکاوی کتاب

تعریف داده شده از کتاب خلاصه روانپزشکی تعریف درستی از روانکاوی نیست،
“روانکاوی اصلا یک روش درمانی نیست. در واقع روانکاوی یک روش ورای درمانی
است و به همین دلیل قطعی‌ترین نوع درمان است”. “باید تأکید کنم که روانکاوی
یکی از انواع روان درمانی نیست و اساساً با تمام آنها متفاوت است.منابع
معتبر به زبان پارسی در مورد روانکاوی که توسط روانکاوی واقعی نوشته یا
ترجمه و تصحیح شده باشد، بسیار محدود است، بنابراین، ترجمه فارسی مقالات
پیشگفتار فروید بر سخنرانی‌های آشنایی با روانکاوی و روش روانکاوی فروید
می‌تواند اطلاعات معتبری در مورد آشنایی با روش روانکاوی واقعی ارائه دهد.

خرید و دانلود محصول

1394/12/16


کتاب , مفهوم , سادۀ


دانلود اینترنتی کتاب مفهوم سادۀ خرید آنلاین – سفارش فایل مفهوم سادۀ روانکاوی دسترسی فوری