دانلود نرم افزار WBS Chart Pro 4.9 WBS

دانلود اینترنتی نرم افزار WBS Chart Pro ارزان و با کیفیت – دانلود اینترنتی نرم WBS Chart با کیفیت مناسب

» :: دانلود نرم افزار WBS Chart Pro 4.9 WBS

این نرم افزار برای رسم چارت های  WBS) work breakdown structure) یا ساختار شکست کار می باشد که برای طراحی و برنامه ریزی پروژه ها استفاده می شود. این نرم  افزار با نرم افزار Microsoft project 2010 لینک می شود و بدینصورت می توان چارت های رسم شده در این نرم افزار را به نرم افزار Microsoft project 2010 انتقال داد و تحلیل های لازم را انجام داد. امیدورارم برایتان مفید واقع شود.

خرید و دانلود محصول

1394/12/12


WBS , work breakdown structure , WBS Chart Pro 4.9 , کنترل پروژه , مدیریت و کنترل پروژه , نرم افزار طراحی درخت شکست کار , درخت شکست کار , برنامه ریزی پروژه


فایل نرم افزار WBS Chart 4.9 کامل – داونلود آنلاین Chart افزار 4.9 خرید آنلاین