دانلود فوری فیلم آموزشی آنالیز دینامیکی یک قاب تحت بار ناگهانی در آباکوس – دسترسی فوری

دانلود دانلود فوری فیلم آموزشی آنالیز دینامیکی یک قاب تحت بار در آباکوس تحت – دریافت سریع – فایل قاب آموزشی بار – خرید آنلاین

داونلود فیلم آموزشی آنالیز دینامیکی یک قاب تحت ناگهانی در آباکوس با کیفیت مناسب – دانلود آموزشی بار آموزشی با کیفیت مطلوب

» :: دانلود فوری فیلم آموزشی آنالیز دینامیکی یک قاب تحت بار ناگهانی در آباکوس – دسترسی فوری

در این ویدئو نحوه
تحلیل المان محدود یک قاب تحت بار ناگهانی در نرم افزار آباکوس نشان داده شده است.
در این مثال قاب نگه‌دارنده یک موتور بررسی و آنالیز خواهد گردید. یک بار
3000
N
به‌صورت ناگهانی و در 0.15 ثانیه به عضو حامل بار وارد گردیده، سپس بار برداشته می‌شود. در
این مثال هدف تعیین پاسخ سیستم به این بار ناگهانی در
0.3 s اولیه آنالیز است.

خرید و دانلود محصول

1394/12/02


آنالیز بار ناگهانی در آباکوس , فیلم آموزشی آنالیز دینامیکی قاب , فیلم آموزشی تحلیل المان محدود , تحلیل المان محدود قاب تحت بار ناگهانی , نرم افزار آباکوس , تحلیل المان محدود , قاب تحت بار ناگهانی , آنالیز دینامیکی


دریافت فایل فیلم آموزشی آنالیز دینامیکی یک قاب تحت ناگهانی در آباکوس با کیفیت مناسب – دریافت فوری بار آموزشی آموزشی کیفیت اصلی
داونلود فوری دانلود فوری فیلم آموزشی آنالیز دینامیکی یک قاب تحت بار ناگهانی در تحت – کامل – داونلود آنلاین دانلود تحت بار – با کیفیت مناسب