دانلود فایل کتاب پدر مادر ما متهم هستیم – کیفیت اصلی

دانلود اینترنتی دانلود فایل کتاب پدر مادر ما هستیم هستیم – با کیفیت مناسب – سفارش فایل مادر هستیم دانلود – دسترسی فوری

سفارش فایل کتاب پدر مادر ما متهم با کیفیت مناسب – دریافت فوری کتاب کتاب متهم کیفیت اصلی

» :: دانلود فایل کتاب پدر مادر ما متهم هستیم – کیفیت اصلی

کتاب پدر، مادر، ما متهمیم-به تاریخ انتشار 1350 ازمجموعه
سخنرانیهای دکتر علی شریعتی در حسینیه ارشاد است. دکتر شریعتی در این
سخنرانی سعی دارد عمق فاجعه ی دین ستیزی را نشان دهد و البته ریشه ی آن را
در سطحی نگری قشر متدین
جامعه می داند. او جامعه را به چند دسته تقسیم می کند جامعه ی سنتی متدیّن
، جامعه ی روشنفکر و جامعه ای که میان این دو سرگردان است.

خرید و دانلود محصول

1394/11/15


دانلود , کتاب , پی دی اف


دانلود سریع کتاب پدر ما متهم هستیم دسترسی فوری – دریافت فایل هستیم کتاب متهم کیفیت اصلی
دانلود دانلود فایل کتاب پدر ما متهم هستیم هستیم – خرید آنلاین – دریافت فایل دانلود هستیم پدر – با کیفیت مطلوب