دانلود فایل مقاله ترجمه شده فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری – دسترسی فوری

دانلود دانلود فایل مقاله ترجمه فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری فرهنگ – کیفیت اصلی – داونلود فوری فرهنگ مقاله دانلود – خرید آنلاین

دانلود اینترنتی مقاله ترجمه شده فرهنگ سازمانی و فکری خرید آنلاین – سفارش فایل شده مقاله سازمانی با کیفیت مناسب

دانلود فایل مقاله ترجمه شده فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری – دسترسی فوری
سجاد جمالی 1394/07/16
دسته بندی : مقالات ترجمه شده
0

عنوان انگلیسی مقاله: Organizational culture and intellectual capital
عنوان فارسی مقاله: فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 27
 

بخشی از متن همراه با ترجمه (چکیده مطلب):

:Abstract
Purpose – The purpose of this study is to examine the connection between the concepts of
organizational culture and intellectual capital to enable the proposal of a model to measure intellectual
capital. This model highlights culture as an essential component of intellectual capital.
Design/methodology/approach – The study begins with an analysis of the connection between
the concepts of organizational culture and intellectual capital. It then examines the principal models
that are used to measure intellectual capital, focusing on their structure and the location of culture. The
importance of this capital for organizations is emphasized.
Findings – The paper proposes a new model to measure intellectual capital. This model considers
culture as the central nucleus around which the remaining integrated capitals configure. The
importance of cultural capital is seen within organizations at two levels: the national culture; and the
culture of the organization. These are essential features, and give internal logic to the proposed model.
Originality/value – The models of measurement of intellectual capital lack an internal logic which
would synchronize the elements with the variables employed when characterizing intellectual capital
as a body. There is a tendency to consider each of the elements or capitals mentioned as independent,
without a nexus existing to connect them. This paper centres on the search for the stated internal logic
and for the consideration of culture as a key element in this. This gives a new focus to the role that is
played by the configuration of intellectual capital in each enterprise.

چکیده:

هدف – هدف اين تحقيق بررسي ارتباط بين مفاهيم فرهنگ سازماني و سرمايه فكري است تا پيشنهاد يك الگو را قادر به بررسي سرمايه فكري نمايد. اين الگو فرهنگ را به عنوان يك جزء لازم از سرمايه فكري معرفي مي نمايد.

طراحي / روش شناسي/ شيوه- مطالعه با تحليلي از رابطه بين مفاهيم فرهنگ سازماني و سرمايه فكري آغاز مي شود. سپس الگوهاي اصلي مورد استفاده در بررسي سرمايه فكري را تحليل مي نمايد، در حاليكه تمركز آن بر ساختار آنها و جايگاه فرهنگ مي باشد. اهميت اين سرمايه براي سازمان ها مورد تاكيد قرار دارد.

يافته ها – مقاله، الگويي جديد براي بررسي سرمايه فكري پيشنهاد مي نمايد. اين الگو فرهنگ را به عنوان هسته مركزي در نظر مي گيرد كه سرمايه هاي متجمع در حول آن شكل مي گيرند. اهميت سرمايه فكري در سازمان هايي در دو سطح مشاهده مي شود: فرهنگ ملي و فرهنگ سازمان اينها اشكال لازم مي باشند و بينشي دروني به الگوي پيشنهادي مي دهند.

اصليت/ ارزش – الگوهاي بررسي سرمايه فكري، فاقد منطق دروني هستند كه عوامل را با متغيرهاي مورد كاربرد به هنگام معرفي سرمايه فكري به عنوان يك بدنه، تطابق مي دهند. نوعي  تمايل وجود دارد كه هر كدام از عوامل يا سرمايه هاي مذكور را به طور مستقل و بدون نياز به مرتبط ساختن آنها، در نظر مي گيرد. اين مقاله تمركز خود را بر جستجوي منطق دروني ذكر شده و در نظر گرفتن فرهنگ به عنوان يك عامل كليدي در آن متوجه مي سازد. اين كار تمركز جديدي بر نقش ايجاد مي نمايد كه به واسطه تجمع سرمايه فكري در هر واحد تجاري ايفا مي گردد. خرید و دانلود | 13,500 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت

داونلود مقاله شده فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری با کیفیت مناسب – فایل فکری شده شده کامل
فایل دانلود مقاله ترجمه شده فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری فرهنگ – با کیفیت مناسب – داونلود فوری سازمانی شده سرمایه – کامل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *