دانلود فایل فیلم آموزشی ایجاد دریچه هواکش در نرم افزارهای سالیدورک و اینونتور – کیفیت اصلی

دریافت فوری دانلود فایل فیلم آموزشی ایجاد دریچه در نرم افزارهای سالیدورک و اینونتور افزارهای – ارزان و با کیفیت – دانلود اینترنتی فایل دانلود هواکش – دریافت سریع

فایل فیلم آموزشی ایجاد دریچه هواکش در افزارهای سالیدورک و اینونتور دریافت سریع – داونلود فوری دریچه دریچه ایجاد با کیفیت مطلوب

» :: دانلود فایل فیلم آموزشی ایجاد دریچه هواکش در نرم افزارهای سالیدورک و اینونتور – کیفیت اصلی

در این ویدئو
نحوه مدلسازی دریچه هواکش در نرم افزارهای مدلسازی سالیدورک و اینونتور نشان داده
شده است. به کمک دستور
Vent در نرم افزار سالیدورک و دستور
Grill در نرم افزار اینونتور میتوان مدلسازی
دریچه های هواکش را براحتی انجام داد.

خرید و دانلود محصول

1394/11/30


دریچه هواکش در سالیدورک و اینونتور , نرم افزارهای سالیدورک و اینونتور , فیلم آموزشی رسم دریچه هواکش , آموزش رسم دریچه هواکش , ایجاد دریچه هواکش


سفارش فایل آموزشی ایجاد دریچه هواکش در نرم افزارهای سالیدورک و اینونتور کامل – سفارش فایل افزارهای ایجاد دریچه کیفیت اصلی
دانلود اینترنتی دانلود فایل فیلم آموزشی ایجاد دریچه هواکش در نرم افزارهای و اینونتور افزارهای – با کیفیت مطلوب – داونلود آنلاین افزارهای افزارهای دریچه – دسترسی فوری