دانلود فایل حضانت کودک – قوانین حقوقی حضانت کودک

دریافت فوری حضانت دسترسی فوری – دانلود کودک کودک حضانت دسترسی فوری

دانلود فایل حضانت کودک حضانت
مرضیه عسکری فر 1394/07/21
دسته بندی : حقوق
0

فرمت :  word

تعداد صفحات : 59

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                             ص

مقدمه 1

بخش اول : آشنایی با مفاهیم کودک و حضانت

1-1 فصل اول : مفهوم کودک …………………………………………………………………………………..4

1-1-1 مبحث اول : مفهوم و معیار کودک در تفکر اسلامی و قوانین ایران………………………………………………….. 4

1-1-2  مبحث دوم :  تعریف کودک در آینه قوانین داخلی و  کنوانسیون حقوق کودک ……………………………… 6

1-1-3 مبحث سوم : شروع و پایان  دوران کودکی در قانون مدنی ایران و فقه اسلامی ………………………………….. 8

1-1-3-1 شروع دوران کودکی در قانون مدنی ایران و فقه اسلامی …………………………………………………………… 8

1-1-3-2 پایان کودکی  در قانون مدنی ایران و فقه اسلامی……………………………………………………………………… 9

1-2 فصل دوم : مفهوم ماهیت و عناصر حضانت ………………………………………………………….. 14

1-2-1 مبحث اول :  معنای لغوی و اصطلاحی حضانت و بررسی ولایت ………………………………………………….. 14

1-2-2 مبحث دوم : ماهیت حقوقی حضانت ……………………………………………………………………………………….. 16

1-2-3 مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده حضانت ………………………………………………………………………………. 18

1-2-3-1 نگاهداری کودک …………………………………………………………………………………………………………… 18

1-2-3-2 تربیت کودک ………………………………………………………………………………………………………………… 23

بخش دوم : حضانت در اسلام

2-1 فصل اول : حضانت از دیدگاه قرآن کریم و فقه ………………………………………………….. 26

2-1-1 مبحث اول : آیات مربوط به حضانت ………………………………………………………………………………………  26

2-1-2 مبحث دوم : دیدگاه فقه در مورد حضانت ……………………………………………………………………………….. 27

2-2 فصل دوم : حضانت از منظر فقه تشیع …………………………………………………………………. 29

2-2-1 مبحث اول : روایات مربوط به حضانت ……………………………………………………………………………………. 29

2-2-2- مبحث دوم : اجماع مربوط به حضانت …………………………………………………………………………………… 30

بخش سوم : قلمرو  و اُجرت در حضانت

3-1 فصل اول : قلمرو حضانت و تربیت اطفال …………………………………………………………… 32

3-1-1 مبحث اول : صحت جسمانی و حفظ طفل ……………………………………………………………………………….. 32

3-1-2 مبحث دوم : نگاهداری طفل ………………………………………………………………………………………………….. 34

3-1-3 مبحث سوم : شیر دادن طفل …………………………………………………………………………………………………… 36

3-2 فصل دوم :  اجرت حضانت و حق ملاقات طفل ……………………………………………………. 40

3-2-1 مبحث اول : اجرت حضانت…………………………………………………………………………………………………… 40

3-2-2 حق ملاقات طفل …………………………………………………………………………………………………………………. 41

بخش چهارم : حضانت در قوانین مدون

4-1 فصل اول : حضانت در قوانین ایران ………………………………………………………………….. 44

4-1-1 مبحث اول : حضانت از دیدگاه قانون مدنی………………………………………………………………………………. 44

4-1-2 مبحث دوم : حضانت از دیدگاه آراء دیوان عالی کشور ……………………………………………………………… 47

4-2 فصل دوم : حضانت در قوانین سایر کشورها ………………………………………………………… 51

4-2-1 مبحث اول : حضانت در کشورهای اسلامی ……………………………………………………………………………… 51

4-2-2 مبحث دوم : حضانت در کشورهای غیر اسلامی…………………………………………………………………………. 53

منابع …………………………………………………………………………………………………………………..54
خرید و دانلود | 11,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت

دانلود سریع حضانت ارزان و با کیفیت – دانلود کودک کودک حضانت با کیفیت مطلوب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *