دانلود دستمزد مقطوع سال 1393 1393

دانلود مقطوع سال 1393 دریافت سریع – دریافت فوری مقطوع مقطوع مقطوع دریافت سریع

» :: دانلود دستمزد مقطوع سال 1393 1393

این فایل به بیان میزان دستمزد مقطوع اصناف و گروههای کاری مختلف که مشمول کسر حق بیمه میشود ، میپردازد.

خرید و دانلود محصول

1394/12/12


حسابداری , حقوق و دستمزد , حق بیمه , مبنای کسر حق بیمه , پایه حقوق


دانلود اینترنتی دستمزد مقطوع 1393 کامل – سفارش فایل دستمزد سال دستمزد با کیفیت مطلوب